Aantal actieve leden

473

Aantal wachtende / proeflesPeutergym:7 /11
Kleutergym:10 /6
Turnen - Dames:63 /73
Turnen - Heren:20 /10
Freerunning:21 /35
Trampoline:15 /42
Eindstand grote Clubactie
2017
 
€ 6110,40
2016
 
€ 4220,52
2015
 
€ 4089,66
2014
 
€ 2021,01
2013
 
€ 3310,45
2012
 
€ 2700,00
2011
 
€ 4300,00
Nieuws
Agenda
Leiding
Leden informatie
Lessen
Contributie
Proefles aanvragen
Beëindigen lidmaatschap
Wedstrijden
Turnkleding
Organisatie
Contact
 

De jarige van vandaag is Judith Vreugdenhil

20-12-2017GVL 50 jaar
De eerste foto's van het grote GVL 50 jaar feest zijn te bewonderen via https://www.gvlelystad.nl/50jaar/

20-12-2017Bestuur GVL – Rolverdeling
In de laatste bestuursvergadering (december 2017) is de rolverdeling binnen het bestuur van GVL besproken en is tot de volgende verdeling van taken ingestemd:
 • Voorzitter: Mechteld Walraven
 • Secretaris: Angelique Lurks
 • Penningmeester: Lars Smit
 • Ledenadministratie: Gabriël Neijs
 • Algemeen – P&O: Eric Steffens
 • Algemeen: Natasja Captijn
 • Technische zaken: Menno Manheim (ook lid van de Technische commissie)

Eric van der Meer heeft besloten om de taken rondom het beheer en onderhoud van materiaal voor zijn rekening te willen nemen.
Ada van der Meer zal voorlopig het beheer en de uitlevering van turnpakjes blijven vervullen. Daarnaast zal zij ook nog zitting houden in de technische commissie, als expert.

Verder hebben wij een nieuwe functie binnen onze vereniging benoemd, te weten de functie van Vertrouwenspersoon.
Vanaf nu kunt u daarvoor Natasja Captijn benaderen.

17-12-2017Resultaat Grote Clubactie
De Grote Clubactie is een geweldig succes geworden! De kinderen hebben erg hun best gedaan en in totaal € 6110,40 opgehaald. Dit jaar profiteerden de kinderen zelf ook van elk verkocht lot. Het betekende extra werk voor een aantal vrijwilligers, maar het was het dubbel en dwars waard. De kinderen hebben inmiddels € 0,20 per lot ontvangen via zijn/haar leiding. Ook de leiding mag een gedeelte van elk verkocht lot besteden aan materiaal voor in de lessen. Dit zal in de loop van 2018 gebeuren.

We bedanken alle kinderen en leiding voor hun fantastische inzet!

21-11-2017Uitnodiging feest 50 jaar GVL, alleen voor leden
PDF Uitnodiging

Nog een paar dagen en dan is het feest! Tijdens de lessen worden de demonstraties voorbereid door de leiding en onze leden.
De feestcommissie is hard aan het werk een succes te maken van de middag.
Tijdens dit besloten feest hopen wij de leden, ouders/verzorgers en genodigden te mogen verwelkomen en samen kunnen vieren dat GVL 50 jaar bestaat.

Het programma is eenvoudig

13:15 uur  Zaal open
13:45 uur  Opening
13:55 uur  Demonstraties van onze leden
15:45 uur  Demonstraties van:

 • Rea Lenders, trampoline (Olympische spelen 2004 en 2012)
 • Bart van der Linden, freerunnen (Wereldkampioen 2016)
 • Vera van Pol, meerkamp turnen (Olympische spelen 2016; NL-kampioen 2013 en 2015)
 • Yuri van Gelder, ringen (Olympische spelen 2016; NL-Kampioen 2005, 2008; 2017; Europees Kampioen 2005, 2008, 2009; Wereldkampioen 2005)

16:45 uur  Afsluiting met gezamenlijke activiteit van leden.
17:00 uur  Receptie
18:30 uur  Einde feest.

Aanvullende informatie
Om ongenode bezoek te voorkomen wordt er bij de ingang gecontroleerd.
Ieder lid krijgt hiervoor 4 muntjes, die hij/zij tijdens een van de komende lessen ontvangt.
Deze muntjes dienen bij de ingang ingeleverd te worden om toegang te krijgen.
In principe zijn leden en ouders/verzorgers welkom, en eventueel broers/zussen.
Mocht het aantal onvoldoende zijn, laat dit dan de leiding weten.

De sporthal is slechts aan 1 zijde toegankelijk en wel aan de kant van de school. De andere (de 'nieuwe') ingang zal gesloten zijn voor toegang.

Zoals in de uitnodiging is aangegeven, verwachten we dat het erg druk wordt en het aantal parkeerplaatsen is beperkt.
Daarom wordt u gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen en de fiets in de fietsenstalling van de school De Rietlanden te plaatsen.
Dit om te voorkomen dat de toegang voor eventueel noodzakelijke hulpdiensten door verkeerd geplaatste fietsen worden gehinderd.
Er zijn verkeersregelaars die u de weg naar de fietsenstalling wijzen.
Zoals hiervoor vermeld is de sporthal slechts van 1 zijde toegankelijk. Ook voor de fietsen geldt dat.

Hopelijk zien wij u de 25e.

Het bestuur GVL

27-09-2017Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering op 13-11-2017
PDF Uitnodiging

Aan alle leden (of diens wettelijke vertegenwoordiger) van GVL


Naar aanleiding van onze uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de daarbij gedane oproep tot aanmelding voor bestuursfuncties, hebben wij gelukkig verschillende positieve reacties en aanmeldingen ontvangen. Helaas is daarmee het bestuur nog niet op volle sterkte.

Het bestuur heeft daarom besloten de geplande ALV van 30 oktober te verplaatsen naar 13 november. Het bestuur herhaalt daarbij de dringende oproep tot ondersteuning, zowel voor deelname binnen het bestuur (in het bijzonder de functie van voorzitter), als voor de ondersteuning van de werkzaamheden.Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad nodigt u van harte uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 13 november 2017, 20.30 uur, Zaal Rietlanden.

Al sinds de laatste Algemene Ledenvergadering d.d. 1 maart 2017 is het bestuur niet op volledige sterkte.
Helaas is feitelijk het bestuur teruggebracht tot 3 actieve bestuursleden.

Dit maakt dat op korte termijn aanvulling van het bestuur noodzakelijk is.
Eerdere herhaalde oproepen daartoe hebben helaas niet geleid tot aanmeldingen voor een bestuursfunctie.

Met de reeds openstaande vacature van bestuurslid Materiaal en de drie vertrekkende bestuursleden, is het bestuur binnenkort teruggebracht tot 3 actieve bestuursleden, wat onvoldoende is om de bestuurstaken goed te kunnen vervullen.

Deze uitnodiging voor een extra ALV moet u dan ook lezen als een noodkreet vanuit het zittend bestuur om hulp en daarmee kandidaten voor het bestuur.

Een ieder die zich nog kandidaat wilt stellen voor een bestuurstaak wordt van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken aan het bestuur.

Wij hopen u te mogen begroeten op 13 november.


Het bestuur GVL