Aantal actieve leden

527

Aantal wachtlijst, proeflessersWachtlijst, Proefles
Peutergym:0 ,6
Kleutergym:10 ,3
Turnen - Dames:24 ,37
Turnen - Heren:16 ,5
Freerunning:23 ,20
Trampoline:16 ,9
Eindstand grote Clubactie
2017
 
€ 5943,20
2016
 
€ 4220,52
2015
 
€ 4089,66
2014
 
€ 2021,01
2013
 
€ 3310,45
2012
 
€ 2700,00
2011
 
€ 4300,00
Nieuws
Agenda
Leiding
Leden informatie
Lessen
Contributie
Proefles aanvragen
Beëindigen lidmaatschap
Wedstrijden
Turnkleding
Organisatie
Contact
 

De jarige van vandaag zijn:
Ananja Hertroys
Devi Twigt

06-02-2018Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2018.
Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op Maandag 12 maart 2018 in de turnzaal van sportcomplex ‘De Rietlanden’ om 20:30 uur.

Wij nodigen u uit eventuele bespreekpunten kenbaar te maken bij het bestuur: bestuur@gvlelystad.nl

Toelichting boekjaar 2017
Toelichting begroting 2018


Wij rekenen op uw komst.
Het bestuur van Gymnastiekvereniging Lelystad.

20-12-2017GVL 50 jaar
De eerste foto's van het grote GVL 50 jaar feest zijn te bewonderen via https://www.gvlelystad.nl/50jaar/

20-12-2017Bestuur GVL – Rolverdeling
In de laatste bestuursvergadering (december 2017) is de rolverdeling binnen het bestuur van GVL besproken en is tot de volgende verdeling van taken ingestemd:
 • Voorzitter: Mechteld Walraven
 • Secretaris: Angelique Lurks
 • Penningmeester: Lars Smit
 • Ledenadministratie: Gabriël Neijs
 • Algemeen – P&O: Eric Steffens
 • Algemeen: Natasja Captijn
 • Technische zaken: Menno Manheim (ook lid van de Technische commissie)

Eric van der Meer heeft besloten om de taken rondom het beheer en onderhoud van materiaal voor zijn rekening te willen nemen.
Ada van der Meer zal voorlopig het beheer en de uitlevering van turnpakjes blijven vervullen. Daarnaast zal zij ook nog zitting houden in de technische commissie, als expert.

Verder hebben wij een nieuwe functie binnen onze vereniging benoemd, te weten de functie van Vertrouwenspersoon.
Vanaf nu kunt u daarvoor Natasja Captijn benaderen.

17-12-2017Resultaat Grote Clubactie
De Grote Clubactie is een geweldig succes geworden! De kinderen hebben erg hun best gedaan en in totaal € 6110,40 opgehaald. Dit jaar profiteerden de kinderen zelf ook van elk verkocht lot. Het betekende extra werk voor een aantal vrijwilligers, maar het was het dubbel en dwars waard. De kinderen hebben inmiddels € 0,20 per lot ontvangen via zijn/haar leiding. Ook de leiding mag een gedeelte van elk verkocht lot besteden aan materiaal voor in de lessen. Dit zal in de loop van 2018 gebeuren.

We bedanken alle kinderen en leiding voor hun fantastische inzet!

21-11-2017Uitnodiging feest 50 jaar GVL, alleen voor leden
PDF Uitnodiging

Nog een paar dagen en dan is het feest! Tijdens de lessen worden de demonstraties voorbereid door de leiding en onze leden.
De feestcommissie is hard aan het werk een succes te maken van de middag.
Tijdens dit besloten feest hopen wij de leden, ouders/verzorgers en genodigden te mogen verwelkomen en samen kunnen vieren dat GVL 50 jaar bestaat.

Het programma is eenvoudig

13:15 uur  Zaal open
13:45 uur  Opening
13:55 uur  Demonstraties van onze leden
15:45 uur  Demonstraties van:

 • Rea Lenders, trampoline (Olympische spelen 2004 en 2012)
 • Bart van der Linden, freerunnen (Wereldkampioen 2016)
 • Vera van Pol, meerkamp turnen (Olympische spelen 2016; NL-kampioen 2013 en 2015)
 • Yuri van Gelder, ringen (Olympische spelen 2016; NL-Kampioen 2005, 2008; 2017; Europees Kampioen 2005, 2008, 2009; Wereldkampioen 2005)

16:45 uur  Afsluiting met gezamenlijke activiteit van leden.
17:00 uur  Receptie
18:30 uur  Einde feest.

Aanvullende informatie
Om ongenode bezoek te voorkomen wordt er bij de ingang gecontroleerd.
Ieder lid krijgt hiervoor 4 muntjes, die hij/zij tijdens een van de komende lessen ontvangt.
Deze muntjes dienen bij de ingang ingeleverd te worden om toegang te krijgen.
In principe zijn leden en ouders/verzorgers welkom, en eventueel broers/zussen.
Mocht het aantal onvoldoende zijn, laat dit dan de leiding weten.

De sporthal is slechts aan 1 zijde toegankelijk en wel aan de kant van de school. De andere (de 'nieuwe') ingang zal gesloten zijn voor toegang.

Zoals in de uitnodiging is aangegeven, verwachten we dat het erg druk wordt en het aantal parkeerplaatsen is beperkt.
Daarom wordt u gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen en de fiets in de fietsenstalling van de school De Rietlanden te plaatsen.
Dit om te voorkomen dat de toegang voor eventueel noodzakelijke hulpdiensten door verkeerd geplaatste fietsen worden gehinderd.
Er zijn verkeersregelaars die u de weg naar de fietsenstalling wijzen.
Zoals hiervoor vermeld is de sporthal slechts van 1 zijde toegankelijk. Ook voor de fietsen geldt dat.

Hopelijk zien wij u de 25e.

Het bestuur GVL